اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


کد فراخوان
تعداد نمایش84
موضوعمزایده خودروهای اسقاطی
واحد برگزار کنندهشرکت هواپیمایی کیش
نوع انتشار معاملات متوسط
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعات
تاریخ درج آگهی 19 مرداد 1398
تاریخ بازگشایی پاکات5 شهریور 1398
مهلت دریافت اسناد2 شهریور 1398
مهلت ارسال پیشنهاد2 شهریور 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد2 آبان 1398
محل دریافت اسنادمحل توزیع اسناد استعلام و کسب اطلاعات بیشتر و بازدید: تهران، فاز 1 اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش؛واحد پشتیبانی، شماره تلفن 48681112
توضیحات

 

                              آگهی مزایده خودروهای اسقاطی

 

ردیف

نوع خودرو

شماره شهربانی

مدل

1

پژو

ایران 84- 343 ب 25

1382

2

مزدا وانت

ایران 84- 283 ب 25

1382

4

پیکان وانت

ایران84- 269ب 25

1376

3

پراید

ایران 22- 115 ه 36

1380

8

پراید

ایران 84- 486ب 25

1383

5

موتور سیکلت-هوندا CDI 125

ایران119- 22172

1382

6

موتور سیکلت-هوندا CG 125

ایران114- 25622

1383

7

موتور سیکلت- ایران دوچرخ JS125-6A

ایران111- 61474

1388

 

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، خودروهاوموتورسیکلت های اسقاطی خود واقع در؛ تهران، فاز 1 اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 45، را از طریق مزایده (استعلام کتبی) به شرح جدول ذیل و با وضعیت موجود به بالاترین قیمت پیشنهادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، واگذار نماید.

  • تاریخ توزیع اسناد استعلام و تحویل پیشنهاد قیمت: از مورخه 98/05/19 لغایت 98/06/02
  • محل توزیع اسناد استعلام و کسب اطلاعات بیشتر و بازدید: تهران، فاز 1 اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش؛ شماره تلفن 48681112
  • متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان مهلت قانونی درج شده در آگهی به همراه 10 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان تضمین شرکت درمزایده در وجه شرکت هواپیمایی کیش به شماره حساب 1126025743 نزد بانک ملت شعبه حدیث اکباتان واریز و در پاکت جداگانه ای به واحد پشتیبانی کیش ایر تحویل نمایند.

تذکر 1 :

  • خودروهاوموتور سیکلت های مذکورهمه به صورت یکجا، قابل فروش می باشد.
  • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  •  شرکت هواپیمایی کیش در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب آیین نامه مالی- معاملاتی مختار است و صرف شرکت در استعلام، ایجاد حق و تکلیف برای این شرکت نمی‌نماید .
قیمت اسناد0 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن