اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

واحدهای:501a-501b-501c وغرفه B بدون متقاضی

غرفه A  هتل آریان:برنده آقای قادری نژاد با مبلغ پیشنهای ماهیانه:141/000/000 ریال

غرفه 110 هتل فارابی:برنده آدینه سفر توس کیش با مبلغ پیشنهادی ماهیانه:56/000/000 ریال

کد فراخوان
تعداد نمایش124
موضوعواگذاری اجاره اماکن
واحد برگزار کنندهشرکت هواپیمایی کیش
نوع انتشار معاملات متوسط
نوع فراخواناستعلام محلی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 11 اسفند 1397
تاریخ بازگشایی پاکات25 اسفند 1397
مهلت دریافت اسناد20 اسفند 1397
مهلت ارسال پیشنهاد22 اسفند 1397
تاریخ اعتبار پیشنهاد25 فروردین 1398
محل دریافت اسنادمیدان سنائی، دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی کیش طبقه سوم، واحد پشتیبانی( آقای محمد دادخداپور) یا به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن09171672944 (دادخداپور)و یا 48681112-021 (رفعت منش) تماس حاصل فرمایند
توضیحات

         آگهی واگذاری اجاره اماکن

 

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، موارد مشروحه درجدول ذیل را به مدت یکسال شمسی با وضعیت موجود به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق اجاره ، واگذار نماید.

ردیف

شرح مورد اجاره

مساحت تقریبی (متر مربع)

قیمت پایه اجاره ماهیانه(ریال)

1

واحد 501A دفتر مرکزی هواپیمایی کیش

31

25,000,000

2

واحد 501B دفتر مرکزی هواپیمایی کیش

71

55,000,000

3

واحد 501C دفتر مرکزی هواپیمایی کیش

40

55,000,000

4

غرفه A هتل آریان کیش

30

134,000,000

5

غرفه B هتل آریان کیش

20

65,500,000

6

واحد 110 هتل فارابی

77

55,000,000

 

 

  • تاریخ توزیع اسناد : از روز شنبه مورخ 97/12/11 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/12/20
  • محل توزیع اسناد :میدان سنائی، دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی کیش طبقه سوم، واحد پشتیبانی( آقای محمد دادخداپور) یا به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن09171672944 (دادخداپور)و یا 48681112-021 (رفعت منش) تماس حاصل فرمایند.
  • آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به صورت حضوری : ساعت : 16:00 روز چهارشنبه مورخه 97/12/22
  • گشایش پاکت ها: ساعت 10:00 روزشنبه مورخه 97/12/25

تذکر 1: متقاضیان به همراه پاکت پیشنهاد قیمت،موظف به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش نقد واریزی به حساب شمارة 41124199 شرکت هواپیمایی کیش؛ نزد بانک تجارت شعبه اکباتان (کد 411 )؛ معادل 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی اجاره بهاء یکساله ملک مورد تقاضا می باشند.

تذکر 2: شرکت هواپیمایی کیش در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب آیین نامه مالی- معاملاتی مختار است و صرف دریافت درخواست، ایجاد حق و تکلیف برای این شرکت در خصوص شخص متقاضی ایجاد نمی‌نماید.

قیمت اسناد0 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن