اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

برنده اول شرکت آدینه سفر توس کیش با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 48،500،000 ریال به قرار سالیانه 582،000،000 ریال می باشد

تنها یک متقاضی شرکت (آدینه سفر توس کیش) شرکت نمود و اسناد را خریداری کردند

کد فراخوان
تعداد نمایش255
موضوعاجاره واحد 110 هتل فارابی
واحد برگزار کنندهشرکت هواپیمایی کیش
نوع انتشار معاملات متوسط
نوع فراخواناستعلام محلی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی540,000,000
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 5 اسفند 1396
تاریخ بازگشایی پاکات16 اسفند 1396
مهلت دریافت اسناد10 اسفند 1396
مهلت ارسال پیشنهاد14 اسفند 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد30 فروردین 1397
محل دریافت اسنادمحل توزیع اسناد :میدان سنائی، دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی کیش طبقه سوم، واحد پشتیبانی( آقای محمد دادخداپور )
توضیحات

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، موارد مشروحه درجدول ذیل را به مدت یکسال شمسی با وضعیت موجود به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق اجاره ، واگذار نماید.

 

ردیف

شرح

مساحت تقریبی

(مترمربع)

قیمت پایه اجاره ماهیانه (ریال)

۱

واحد شماره 110 هتل فارابی

77

45/000/000

 

 

  • تاریخ توزیع اسناد : از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۵ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۰
  • محل توزیع اسناد :میدان سنائی، دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی کیش طبقه سوم، واحد پشتیبانی( آقای محمد دادخداپور )
  • آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به صورت حضوری : ساعت : ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۹۶/۱۲/۱۴
  • گشایش پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخه ۹۶/۱۲/۱۶

تذکر ۱: متقاضیان به همراه پاکت پیشنهاد قیمت،موظف به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش نقد واریزی به حساب شمارة ۴۱۱۲۴۱۹۹ شرکت هواپیمایی کیش؛ نزد بانک تجارت شعبه اکباتان (کد ۴۱۱ )؛ معادل ۱۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی اجاره بهاء یکساله ملک مورد تقاضا می باشند.

تذکر ۲: شرکت هواپیمایی کیش در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب آیین نامه مالی- معاملاتی مختار است و صرف دریافت درخواست، ایجاد حق و تکلیف برای این شرکت در خصوص شخص متقاضی ایجاد نمی‌نماید.

قیمت اسناد0 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن