اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

معاملات متوسط

نمایش 1-7 از 7 نتیجه
کد فراخوانموضوعنوع فراخوانتاریخ درج آگهی تاریخ شروع فروش اسناد مهلت دریافت اسنادوضعیت
واگذاری اجاره اماکناستعلام محلی۹۷/۱۲/۱۱ ۹۷/۱۲/۱۱ ۹۷/۱۲/۲۰ فعال
اجاره غرفه A هتل آریان کیش و واحد ۵۰۱B هتل فارابیاستعلام محلی۹۷/۰۲/۰۸ ۹۷/۰۲/۰۸ ۹۷/۰۲/۱۳ فعال
اجاره غرفه B هتل آریاناستعلام محلی۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۱۰ فعال
اجاره واحد ۵۰۱Bاستعلام محلی۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۱۰ فعال
اجاره واحد ۱۱۰ هتل فارابیاستعلام محلی۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶/۱۲/۱۰ فعال
اجاره یک باب ساختمان مسکونی واقع در خرمشهراستعلام محلی۹۶/۰۷/۰۲ ۹۶/۰۷/۰۲ ۹۶/۰۷/۱۲ فعال
اجاره ۲ واحد تجاری درمجتمع زیست خاور مشهداستعلام محلی۹۶/۰۷/۰۲ ۹۶/۰۷/۰۲ ۹۶/۰۷/۱۲ فعال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن