اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

ثبت نام در سایت


حداقل 4 حرف و بصورت لاتین باشد
حداقل 5 حرف و بصورت لاتین باشد

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن